7 ต้นไม้ที่ “ไม่ปลอดภัย” สำหรับเด็ก

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าธรรมชาติมีส่วนเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้ แต่รู้หรือไม่ว่าต้นไม้บางต้นก็อาจเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กวัยกำลังซนได้เช่นกัน

เต่าร้าง

เขื่องหมู่/เต่ารั้ง/เต่าร้างแดง/Fishtail Palm/ Wart Fishtail Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota mitis Lour. วงศ์: Arecaceae ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้น: ลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจน เรือนยอดทึบ ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยรูปหางปลา ขอบใบหยักเว้าไม่สม่ำเสมอ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม ยอดอ่อนและกาบใบอ่อนมีเกล็ดสีน้ำตาลปกคลุม ดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกที่ซอกกาบใบใกล้ปลายยอด เมื่อต้นสมบูรณ์จะออกดอกได้ตลอดปี ผล: กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดงคล้ำหรือสีดำ มีเนื้อนุ่มหุ้มเมล็ดแข็งไว้ภายใน อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง ระบายน้ำดี ทนดินเค็ม แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่าง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เมื่อนำเมล็ดมาเพาะ […]