เฮือนศิลป์คนยอง

อยากทำบ้านที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นคนยองออกมา ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายเหมาะกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน

บ้านสวย ด้วยงานพื้นถิ่น

          บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ รูปลักษณ์ภายนอกของบ้านดึงเอาเอกลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมล้านนามาประยุกต์ใช้ได้อย่างน่าสนใจ คุณอภิชาติ ศรีอรุณสถาปนิก เล่าว่า ได้ไอเดียการออกแบบจากหลองข้าวหรือเรือนยุ้งข้าว ซึ่งปกติมักเป็นเรือนชั้นเดียวยกพื้นสูง ก็ปรับมาเป็นบ้านสองชั้น เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน            มองจากภายนอกจะเห็นว่าตัวบ้านเด่นด้วยหลังคาแบบล้านนา กล่าวคือ มีส่วนยอดเป็นหลังคาเล็กๆ ครอบอยู่เหนือหลังคาใหญ่อีกที ขณะที่ตัวบ้านออกแบบให้ดูเหมือนครึ่งตึกครึ่งไม้ โดยชั้นล่างก่อปูนทาสีขาว ส่วนผนังบ้านชั้นบนกรุแผ่นไม้ซ้อนเกล็ด ได้รูปลักษณ์แบบบ้านโบราณ           ตัวบ้านแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บ้านหลังใหญ่กับเรือนหลังเล็กที่ให้ความรู้สึกคล้ายศาลาข้างบ้านพร้อมทำทางเชื่อมถึงกัน สำหรับการตกแต่งภายในเป็นหน้าที่ของ คุณยุทธนา เหมาะประเสริฐ ซึ่งส่วนใหญ่คงพื้นที่ใช้สอยเหมือนเช่นที่สถาปนิกกำหนดไว้ เว้นบริเวณกลางบ้านชั้นล่างที่มีเสาตั้งเด่นอยู่แก้ไขด้วยการทำผนังหนาขึ้นเพื่อแบ่งกั้นให้ส่วนรับแขกและแพนทรี่มีความเป็นสัดส่วน           นอกจากงานสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่เห็นได้จากภายนอกแล้ว งานตกแต่งภายในของบ้านหลังนี้ยังโดดเด่นด้วยงานพื้นถิ่นซึ่งคุณยุทธนา ออกแบบและให้ช่างท้องถิ่นทำ อาทิ ลายฉลุบนฝาผนังในห้องรับประทานอาหาร ก็ได้แรงบันดาลใจจากลายคำที่ประดับตามเสากลมในวัด โดยนำมาจัดเรียงองค์ประกอบใหม่และใช้วัสดุต่างไปจากเดิม หรือระฆังที่แขวนเหนือผนังหัวเตียงในห้องนอนเล็ก ได้ไอเดียจากระฆังใบเล็กที่มักแขวนตามขอบหลังคาวัดเพียงเปลี่ยนสีสันและจัดวางในรูปแบบใหม่ ก็ทำให้บ้านดูสวยงามขึ้น   จัตตริน ศุภกร ศรีสกุล