“ว่าน 10 ชนิด” พืชสมุนไพร สรรพคุณเป็นยา

ว่านมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณ ทั้งในเรื่องของความเชื่อว่าเป็นพืชสิริมงคลแล้ว ยังเป็นพืชที่มี สรรพคุณเป็นยา