THE ARTISANS AYUTTHAYA กับพันธกิจสืบทอดสูตรอาหารหากินยากให้คงอยู่

เยี่ยมสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน ผู้คน ช่างฝีมือ และอาหาร ‘The Artisans Ayutthaya’ ตึกครึ่งไม้ครึ่งบล็อกแก้วริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สร้างขึ้นมาเพื่อพันธกิจสืบทอดสูตรอาหารหากินยากให้คงอยู่ ตอนนี้พร้อมแล้วที่จะส่งต่อสำรับอาหารพื้นบ้านฝีมือป้า-ยายชาวบ้านรุน ให้ทุกคนได้ลิ้มลอง