DIAA DOCTORS IN AESTHETIC ART คลินิคศัลยกรรมเสริมความงาม ปรับปรุงจากบ้านเก่าที่มีเสาเป็นอุปสรรค

เมื่อย่านที่อยู่อาศัยได้กลายมาเป็นย่านเศรษฐกิจในเวลาอันรวดเร็ว “นิมมานเหมินท์” จึงกลายเป็นแหล่งรวมตัวของธุรกิจกิจการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้บ้านในแถบนี้ผลัดกันปรับเปลี่ยนฟังก์ชันใหม่อยู่เสมอ รวมไปถึง รีโนเวตบ้านเก่า หลังนี้ที่ คุณหมอดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์ วางใจให้บริษัทสถาปนิก PANTANG STUDIO เข้ามารีโนเวตจนกลายเป็นคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม “DIAA doctors in aesthetic art” ที่มีลุคต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง “ตอนรับโจทย์มาจากคุณหมอยอมรับว่ายากอยู่เหมือนกัน เนื่องจากแรกเริ่มอาคารมีฟังก์ชันเป็นบ้านพักอาศัย ทำให้พื้นที่ใช้สอยนัั้นค่อนข้างจำกัดมาก อีกทั้งยังผลัดเปลี่ยนมาหลายมือ ตั้งแต่บ้านพักอาศัย โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ ร้านอาหาร จนกระทั่งมาเป็นคลินิกแห่งนี้ ทำให้โครงสร้างที่เคยต่อเติมนั้น กลายมาเป็นอุปสรรคในการ รีโนเวตบ้านเก่า ไม่น้อย” View Post   หลังจากเข้าไปทำการสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่าโครงสร้างเดิมมีทั้งโครงสร้างไม้ คอนกรีต และเหล็ก ซึ่งสถาปนิกเลือกที่จะไม่แตะโครงสร้างเดิมเลย มีเพียงการเสริมเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับเสาบางต้นที่ผุพังเท่านั้น และจากการถูกรีโนเวตหลายต่อหลายครั้ง จึงเป็นความท้าทายให้สถาปนิกต้องจัดการกับตำแหน่ง “เสา” ที่มีอยู่หลายจุดมากกว่าปกติ “จะเห็นได้ว่าเสาในอาคารเยอะมาก ส่วนนี้แหละครับที่ยากที่สุด เพราะต้องใส่ฟังก์ชันตามความต้องการใหม่ ๆ ลงไปภายใต้โครงสร้างเดิมที่มีเสาตั้งเรียงรายสะเปะสะปะ ซึ่งเสาบางต้นไม่อยู่ในแนวกริดเสา รวมถึงต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งของงานระบบต่าง ๆ ด้วย” จากข้อจำกัดเรื่องจำนวนเสาและแนวเสา […]