มะปราง กับ มะยงชิด เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

ในช่วงฤดูร้อนที่ต้องยกให้ มะปราง และ มะยงชิด ผลไม้ที่นิยมนำมารับประทานกันทั้งแบบสด