HOP Hub of Photography พื้นที่กลางของคนรัก “การถ่ายภาพ”

“การถ่ายภาพ” คือศาสตร์อีกแขนงในโลกศิลปะที่เป็นส่วนหนึ่งของทุก ๆ วงการก็ว่าได้ และในวงการภาพถ่ายเองก็มีแขนงแยกย่อยออกไปอีกมากมายแทบไม่รู้จบ แต่สิ่งที่เหมือนกันของผู้คนเหล่านี้ก็คือความรักใน “การถ่ายภาพ” วันนี้ room ได้มีโอกาสมาเยือนพื้นที่ที่ตั้งใจให้เป็นดั่ง “สถานที่ในฝัน” ของเหล่าช่างภาพ และผู้ที่สนใจ (รวมทั้งแขนงศิลปะอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน) โดยใช้ชื่อว่า HOP Hub of Photography ลองไปฟังแนวคิดและที่มาที่น่าสนใจของการก่อตั้งโครงการ ผ่านบทสัมภาษณ์ของ 3 ผู้ก่อตั้ง นั่นคือ คุณผ้าป่าน-สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ คุณอีฟ-มาริษา รุ่งโรจน์ และ คุณทอม-ธีระฉัตร โพธิสิทธิ์ HOP, What is? room: HOP คืออะไร? คุณอีฟ: “HOP คือคำย่อของคำว่า Hub of Photography หรือศูนย์รวมของเรื่องที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพนั่นเอง เริ่มต้นมาจากความชอบในเรื่องเดียวกัน เราสนใจการถ่ายภาพและเห็นว่ามีคนสนใจเหมือนกัน จึงเริ่มขยายเป็น “สิ่งที่อยากเห็นในวงการภาพถ่าย” ทีนี้ก็มาพอเหมาะกับโอกาสที่ทางซีคอนสแควร์กำลังสร้างพื้นที่ที่เป็นคอมมูนิตี้ สำหรับรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ นั่นก็คือ MUNx2 (มันมัน) เพื่อเป็นคอมมูนิตี้ที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่คนรุ่นใหม่สนใจ […]