ปาล์มชาแมรอปส์

European Fan Palm/Mediterranean Fan Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Chamaerops humilis L. ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 5 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร มีเส้นใยติดแน่นที่โคนกาบใบ ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร ใบ: รูปพัด ขอบใบจักลึกครึ่งใบ ขนาด 80 เซนติเมตร หลังใบมีนวลสีขาว ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร ขอบก้านมีหนามแหลม ดอก: ช่อดอก มีทั้งช่อดอกแยกเพศและดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียว ช่อดอกสั้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: กลม ขนาด 1- 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม อัตราการเจริญเติบโต: ช้ามาก ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: ตลอดวัน ทนอากาศเย็นได้ดี […]

หมากส้ม

Orange Crownshaft Palm ชื่อวิทยาศาสตร์ Areca vestiaria Giseke ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: 0.50 – 3 เมตร สามารถสูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 – 12 เซนติเมตร คอมีสีเหลืองอมส้มจนถึงส้มแดง ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ก้านใบสั้น ช่อดอก:ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อสีเหลืองเข้ม แผ่กระจายยาว 30 เซนติเมตร ผล: กลมรี ยาว 2 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลืองอมส้ม ดิน: ดินร่วนอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกหน่อหรือเพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก […]