กระท้อน

มะตื๋น/มะต้อง/ล่อน/สะท้อน/Red Sentol/Santol/Sentul/Yellow Sentol   ชื่อวิทยาศาสตร์: Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. วงศ์: Meliaceae ประเภท: ไม้ต้น ไม้ผลเขตร้อน ลำต้น: สูงได้ถึง 30 เมตร ใบ: ใบแบบนิ้วมือมีสามใบย่อย เป็นรูปไข่ค่อนข้างกลม มีขนาดตั้งแต่ 10-15 เซนติเมตร ตามยอดและใต้ใบมักมีขนสีน้ำตาลปกคลุม  ดอก: ช่อดอกออกตามซอกใบปีละครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป ดอกเล็กสีขาว ทยอยบานนาน 7-10 วันจึงโรยและเริ่มติดผล  ผล: ผลกลมแป้น มีขนาดใหญ่ถึง 20 เซนติเมตร ผิวเป็นกำมะหยี่สีเหลืองอมส้ม ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เนื้อแข็งด้านนอก และด้านในเนื้อนุ่มเป็นปุยสีขาวที่หุ้มเมล็ดไว้ ใน 1 ผล มี 5 เมล็ด อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี อินทรียวัตถุสูง […]

หญ้าขัดใบยาว

ยุงกวาด/ยุงปัด/หญ้าขัดมอน/หญ้าข้อ/หญ้าไม้กวาด/Broom Weed/Chase Weed/Spinyhead Sida ชื่อวิทยาศาสตร์: Sida acuta Burm.f. วงศ์:  Malvaceae ประเภท:  ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: ได้ถึง 1 เมตร ใบ: รูปหอกถึงรูปแถบ ขนาด 1-4 x 2-8  เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อยหรือหยักซี่ฟัน ใต้ใบมีขนบางๆ ดอก: สีเหลืองอ่อน มี 5  กลีบ ผล: คล้ายหญ้าขัด แต่รูปร่างค่อนข้างกลมแป้น อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามริมทาง หรือที่ทิ้งร้างทั่วไป พบได้ง่ายกว่าหญ้าขัด เป็นสมุนไพร ชาวกระเหรี่ยงใช้ ราก ต้มน้ำดื่มรักษาโรคทางเดินปัสสาวะและแก้ท้องผูก ใบ ตำคั้นน้ำทาแก้สิว ฝีหรือตุ่มหนอง […]