กระท้อน

มะตื๋น/มะต้อง/ล่อน/สะท้อน/Red Sentol/Santol/Sentul/Yellow Sentol  
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.
วงศ์: Meliaceae
ประเภท
: ไม้ต้น ไม้ผลเขตร้อน
ลำต้น
: สูงได้ถึง 30 เมตร
ใบ: ใบแบบนิ้วมือมีสามใบย่อย เป็นรูปไข่ค่อนข้างกลม มีขนาดตั้งแต่ 10-15 เซนติเมตร ตามยอดและใต้ใบมักมีขนสีน้ำตาลปกคลุม 
ดอก
: ช่อดอกออกตามซอกใบปีละครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป ดอกเล็กสีขาว ทยอยบานนาน 7-10 วันจึงโรยและเริ่มติดผล 
ผล: ผลกลมแป้น มีขนาดใหญ่ถึง 20 เซนติเมตร ผิวเป็นกำมะหยี่สีเหลืองอมส้ม ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เนื้อแข็งด้านนอก และด้านในเนื้อนุ่มเป็นปุยสีขาวที่หุ้มเมล็ดไว้ ใน 1 ผล มี 5 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนระบายน้ำดี อินทรียวัตถุสูง ทนต่อโรคและแมลงได้ดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
การขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเพื่อรับประทานผล โดยพื้นที่ปลูกควรกว้างกว่า 20 ตารางเมตร และห่างจากสิ่งก่อสร้างอย่างน้อย 2 เมตร ต้นจึงสมบูรณ์และให้ผลได้เต็มที่ หากปลูกจากกิ่งตอน ต้นจะเตี้ยกว่าต้นที่ปลูกด้วยเมล็ด แต่มีข้อเสียคือระบบรากไม่แข็งแรง เมื่อมีพายุพัดอาจทำให้ต้นล้มได้ง่าย ในด้านสมุนไพร รากนำมาตำใส่น้ำและน้ำส้มสายชูดื่มช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ แก้บิด ช่วยขับลม เปลือกต้นนำมาต้มน้ำอาบ ช่วยรักษาโรคผิวหนังหรือดื่มแก้พิษงู แก้ท้องเสีย ใบแก้ไข้ ผลแก้บวมและขับพยาธิ เนื้อไม้แข็งและมีคุณภาพดี จึงใช้สร้างบ้านหรือทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้
เกร็ดน่ารู้: เป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันในช่วงฤดูฝน หลังออกดอกจนติดผลใช้เวลา 6-7 เดือนผลจึงแก่และสามารถเก็บพร้อมกันได้เกือบทั้งต้น