หญ้าขัดใบยาว

ยุงกวาด/ยุงปัด/หญ้าขัดมอน/หญ้าข้อ/หญ้าไม้กวาด/Broom Weed/Chase Weed/Spinyhead Sida
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Sida acuta Burm.f.
วงศ์:  Malvaceae
ประเภท:  ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: ได้ถึง 1 เมตร
ใบ:
รูปหอกถึงรูปแถบ ขนาด 1-4 x 2-8  เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อยหรือหยักซี่ฟัน ใต้ใบมีขนบางๆ
ดอก
: สีเหลืองอ่อน มี 5  กลีบ
ผล: คล้ายหญ้าขัด แต่รูปร่างค่อนข้างกลมแป้น
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามริมทาง หรือที่ทิ้งร้างทั่วไป พบได้ง่ายกว่าหญ้าขัด เป็นสมุนไพร ชาวกระเหรี่ยงใช้ ราก ต้มน้ำดื่มรักษาโรคทางเดินปัสสาวะและแก้ท้องผูก ใบ ตำคั้นน้ำทาแก้สิว ฝีหรือตุ่มหนอง หญิงมีครรภ์ไม่ควรใช้ดื่ม ต้นแห้งที่ใบร่วงแล้วใช้ทำไม้กวาด บางคนจึงเรียก “หญ้าไม้กวาด” ในจาเมกา ฟิจิ ตรินิแดด เรียก “Broom Weed”