หญ้าหอนเงือก

 นอโพแส
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Lipocarpha Chinensis (Osbeck) Kern
วงศ์:
Cyperaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้นหรือหลายปี/หญ้า
ความสูง: 15-60 เซนติเมตร
ลำต้น: แตกกอสูง
ใบ: รูปแถบแคบ กว้าง 2-4 มม. ยาว 30-40 เซนติเมตร มีกาบหุ้มสีน้ำตาลแดงหรือม่วงแดง
ดอก: ช่อดอกอยู่บนก้านกลมยาว สีเขียวเข้ม มีใบรองรับช่อดอก 3 ใบ แคบยาว แต่ละใบยาวไม่เท่ากัน ช่อดอกกลมรี สีขาว มี 3-10 ช่ออยู่รวมกันเป็นกระจุกแน่น เกสรเพศผู้สีเหลืองสดยื่นออกมารอบๆ ช่อ  ออกดอกเกือบตลอดปี
ผล: เล็กมาก สีน้ำตาลปนเหลืองอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ชุ่มชื้นหรือแฉะ ที่เปิดโล่งในป่า ชายป่า ทุ่งนา พบทุกภาคของไทยที่ราบไปถึงระดับความสูง 1800 เมตร