โด่ไม่รู้ล้ม

ขี้ไฟนกคุ่ม/เคยโป้/หญ้าไก่นกคุ่ม/หญ้าปราบ/หญ้าสามสิบสองหาบ/หนาดผา/หนาดมีแคลน/Prickly Leaved Elephant’s Foot
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Elephantopus scaber L.
วงศ์: Asteraceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ลำต้น: สั้นมาก
ความสูง: 10-80 เซนติเมตร
ใบ: ออกเป็นพุ่มที่โคนต้นใกล้ผิวดิน ใบรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ยาว 8-10 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อย มีขนยาวทั่วไป
ดอก: เป็นช่อ ชูสูงกว่าพุ่มใบ แตกกิ่งก้านเป็นช่อย่อยหลายช่อ แต่ละช่อมีใบประดับ 3 ใบรูปไข่กว้าง ดอกสีม่วงแดงถึงสีขาว โคนเป็นหลอดเล็กสั้น
ผล: แห้ง รูปขอบขนานแคบ มีสันตามยาวและมีขน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบได้ริมทาง ที่รกร้าง ชายป่า ทุงหญ้า ป่าละเมาะ เป็นสมุนไพร
ต้น  แก้ไข้ แก้อักเสบ เป็นยาฝาดสมาน ขับน้ำเหลืองเสีย แก้ไอ วัณโรค ดีซ่าน นิ่ว ขัดเบา บิด เหน็บชา ท้องมาน ฝีฝักบัว ห้ามเลือดกำเดา บำรุงหัวใจ บำรุงกำหนัด
ราก  และ ใบ ต้มดื่มขับปัสสาวะ แก้ท้องร่วง กระเพาะเป็นแผล หรือต้มอาบหลังคลอดบุตร
ราก
แก้อาเจียน บดผสมพริกไทยแก้ปวดฟัน ฯลฯ
Note: ชื่อ “โด่ไม่รู้ล้ม” ได้มาจากต้นที่จะตั้งตรงขึ้นทุกครั้งที่ถูกเหยียบย่ำ ไม่ว่าจะเหยียบย่ำหลายๆ ครั้ง