สารพัดพริก ปลูกอย่างไรให้เก็บขายได้เงิน

ปลูก พริก ในสวนหลังบ้านอย่างไรให้เก็บขายแล้วทำเงินได้ด้วย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก ดูแล และเก็บผล รวมถึงการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงที่ทำลายพริก

ชนิดผักและแบบสวนสำหรับปลูกผักพื้นบ้าน

การปลูกผักพื้นบ้าน เป็นการปลูกผักท้องถิ่น ที่ไม่ใช้สารเคมี จึงปลอดภัย ราคาไม่แพงมากนัก อีกทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายทั้งคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา