REGEN HOUSE บ้านดีไซน์โมเดิร์น แต่แนวคิดไทย อยู่ได้ทุกวัยในครอบครัว

REGEN HOUSE บ้านโมเดิร์น แต่ดีไซน์ด้วยแนวคิดแบบเรือนไทย ที่รวมคนทุกวัยไว้ในบ้านหลังใหญ่ ได้อย่างลงตัว ออกแบบโดย EKAR Architects

7 แบบบ้านทรงไทย เปลี่ยนให้ทันสมัยแต่อยู่สบายดังเดิม

เว็บไซต์บ้านและสวนเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆ คนที่ชื่นชอบ”เรือนไทย” แม้ว่าจะหาได้ยาก และช่างฝีมือที่ประณีตก็มีน้อยลงก็ตาม แต่ก็มีเจ้าของบ้านหลายๆ ท่าน