หญ้าคมบาง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Carex baccans Nees วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 1-1.5 เมตร ลำต้น: เป็นเหง้าใต้ดิน ลำต้นตัดขวางเป็นสามเหลี่ยม ใบ: ออกเวียนสลับ รูปแถบแคบ กว้าง 1-3 ซม. ยาวได้ถึง 1 เมตร ปลายเรียวแหลม โคนเป็นกาบหุ้มต้น สีน้ำตาลแดงปนเขียวขอบใบคม ดอก: ช่อดอกยาว 5-25 เซนติเมตร มีช่อย่อย 5-20 ช่อ ดอกย่อยที่ปลายช่อเป็นดอกเพศเมีย สีเขียวปนม่วง ผล: ค่อนข้างกลม เป็นสันมน ปลายแหลม เมื่อแก่มีสีแดง-ม่วงดำ เรียงตัวกันแน่นเป็นแถวติดก้านช่อ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: มักพบตามทุ่งหญ้า […]

หญ้ารังนก

Swallen Fingergrass/Finger Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Chloris barbata Sw. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี/หญ้า ความสูง: 30-100 เซนติเมตร ลำต้น: มีไหลทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน โคนต้นแบน ลำต้นเรียบ ใบ: รูปแถบ ยาว 10-20 ซม. มีขนตามขอบใบและโคนแผ่นใบ ดอก: เป็นช่อ มีดอกย่อยแตกออกคล้ายนิ้วมือ ยาวเรียว 5-20 ช่อ แต่ละช่อยาว 5-8 ซม. มีช่อย่อยๆ เรียงตัวกันบนด้านเดียวของแกน สีเขียวปนม่วง ปลายมีขนสีม่วงยื่นยาว 3 เส้น อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: มักพบตามที่ดอน ที่ว่างริมทาง ที่แห้งแล้งทั่วไป