พู่ม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Camchaya eberhardtii (Gagnep.) Kitam. วงศ์: Asteraceae ประเภท: พืชล้มลุก /วัชพืช ความสูง: 50-100 เซนติเมตร ลำต้น: เล็ก แตกกิ่งก้านมาก กิ่งมักยาวชะลูด สีม่วงแดง ใบ: รูปไข่ ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อยและเป็นคลื่น     ดอก: เป็นช่อกลม ก้านยาวชูสูง สีม่วงสด ดอกย่อยจำนวนมาก ดอกวงนอกๆ เป็นหลอดหรือรูปกรวยแคบ ปลายแยก 5 แฉกสั้นๆ ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม เมล็ด: ขนาดเล็ก จำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณ และชายป่าที่ค่อนข้างแห้งและชื้น

กระต่ายจาม

การบูนป่า/ข้าวคำ/ข้าวก่ำ/พริกกระต่าย/โซเซ ชื่อวิทยาศาสตร์: Adenosma indiana (Lour.) Merr. วงศ์: Scrophulariaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก/วัชพืช ความสูง: 15-70 เซนติเมตร ลำต้น: ตั้งตรง แตกกิ่งก้านน้อย ทุกส่วนมีขนยาวสีขาวปกคลุม ใบ: รูปไข่ถึงไข่แกมขอบขนาน ยาว 1-7 เซนติเมตร ใบมีกลิ่นหอมเมื่อขยี้ ดอก: เป็นช่อแน่นค่อนข้างกลม ออกที่ปลายกิ่งหรือยอด มีใบประดับและกลีบเลี้ยงสีเขียว มีขน กลีบดอกเป็นหลอดยาวประมาณ 5 มม.ปลายแยกเป็น 2 ปาก สีม่วงสด ออกดอกปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูร้อน ผล: แห้งแตก ขนาดเล็ก   อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง -มาก แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ลุ่ม ชื้นแฉะและเปิดโล่ง เช่น ทุ่งหญ้า […]