ดอกบัวตอง วัชพืชแสนสวยจากแดนไกล

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว เรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลแห่งไม้ดอกจริงๆ สวนดอกไม้ต่างๆก็เริ่มทะยอยผลิดอกกันสะพรั่ง เช่นเดียวกันกับ ดอกบัวตอง ที่แข่งกันเบ่งบานกันเต็มทุ่ง เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากอีกที่หนึ่ง ที่หลายคนเริ่มไปแชะภาพเช็กอินกันอย่างต่อเนื่อง