TAMP kāfēi & bar คาเฟ่กลิ่นอายจีนในรูปแบบร่วมสมัย คอนเซ็ปต์ Modern Chinese with 60’s Twist

TAMP kāfēi & bar คาเฟ่กลิ่นอายจีนในรูปแบบร่วมสมัย คอนเซ็ปต์ Modern Chinese with 60’s Twist ดึงความเคยชินของครอบครัวคนจีนมาใช้เป็นกิมมิกของร้าน