เขี้ยวมณี

Spanish Flag/Star Glory
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ipomoea lobata (Cerv.) Thell.
วงศ์: Convolvulaceae kaewmanee
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก อายุสั้น
ลำต้น: ทอดเลื้อยไปได้ไกล 5 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ: เดี่ยว ออกสลับ รูปฝ่ามือ ขนาด 5-8 x 5-10 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ขอบใบบิดเป็นคลื่นเว้า 5-7 พู ก้านใบสีแดง ยาว 2.5-3 เซนติเมตร
ดอก: ออกเป็นช่อกระจะ มี 2-4 ดอก ดอกเป็นหลอด กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีแดง โคนดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3-4 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
ผล: รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร เมื่อแก่สีน้ำตาล แตกตามรอยตะเข็บ เมล็ดกลม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดรำไรถึงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อยขนาดเล็ก