หนวดปลาหมึกใบกลม (ด่าง)

ต้นหนวดปลาหมึกใบกลม หนวดปลาหมึกแคระ/Miniature Umbrella Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Schefflera arboricola (Variegated)
วงศ์: Araliaceae
ประเภท
: ไม้พุ่มขนาดกลาง  
ลำต้น
: สีน้ำตาลอ่อน พุ่มสูง 1-2 เมตร
ใบ: ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 5-7 ใบย่อย รูปไข่ แผ่นใบหนาเหมือนแผ่นหนัง สีเขียวเป็นมันมีด่างสีขาวอมเหลือง ก้านใบยาว
ดอก
: ออกเป็นช่อกระจะที่ซอกใบใกล้ปลายยอด
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ปลูกได้ในดินทั่วไป ระบายน้ำดี
แสงแดด:
แสงแดดปานกลาง-รำไร ทนร่มได้ดี
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่งหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ
: นิยมปลูกในพื้นที่ที่มีแสงปานกลาง เพราะเลี้ยงง่าย ตัดแต่งได้และมีทรงพุ่มสวยงาม ปลูกริมถนนหรือริมทางเดิน และใช้เป็นไม้ประดับในอาคารได้ดี