พุทธรักษา

พุทธรักษา
พุทธรักษา

Canna/Indian Shoot
ชื่อวิทยาศาสตร์: Canna spp. and hybrid
วงศ์: Cannaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 1-1.50 เมตร
ทรงพุ่ม: แตกกอ
ลำต้น: เหง้าทอดเลื้อยใต้ดิน ลำต้นเทียมอยู่เหนือดินคือกาบใบที่ซ้อนทับกัน ทุกส่วนมีนวลสีขาวปกคลุม
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรีถึงรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 10 – 15 เซนติเมตร ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวถึงเขียวเข้มแตกต่างกันไปในแต่ละพันธุ์ บางพันธุ์มีลายด่างสีขาวหรือสีเหลืองนวล
ดอก: เป็นช่อกระจุกออกจากกึ่งกลางต้นที่ปลายยอด ชูตั้ง แต่ละช่อมี 5 – 10 ดอก สีเหลืองอ่อน เหลืองเข้ม ส้ม หรือแดง ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลแห้ง รอบผลมีตุ่มหนามแหลม เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ภายในมีเมล็ดกลมสีดำ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง
น้ำ: มาก
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกริมน้ำหรือพื้นที่ที่ชื้นแฉะ ควรหมั่นตัดแต่งหน่อเก่าหลังดอกโรยอยู่เสมอ จะได้ทรงพุ่มที่สวยงามและออกดอกตลอดปี ควรปลูกไว้รอบบ้าน เชื่อว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภยันตรายใด ๆ และยังเป็นดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ