สนดินสอทอง

 Swaine’s Golden Pencil Pine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cupressus sempervirens L. ‘Swaine’s Golden’
วงศ์: Cupressus
ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่
ความสูง: 2 เมตร
ลักษณะทั่วไป: ต้นสูงเพรียว รูปทรงกระบอกคล้ายสนดินสอเขียว แต่ใบมีสีเขียวอ่อน ส่วนยอดหรือปลายกิ่งสีเหลืองทอง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน ชอบอากาศเย็น
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงยากกว่าสนดินสอเขียว เหมาะใช้จัดสวนและปลูกในกระถาง