สนดินสอทอง

 Swaine’s Golden Pencil Pine ชื่อวิทยาศาสตร์: Cupressus sempervirens L. ‘Swaine’s Golden’ วงศ์: Cupressus ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ความสูง: 2 เมตร ลักษณะทั่วไป: ต้นสูงเพรียว รูปทรงกระบอกคล้ายสนดินสอเขียว แต่ใบมีสีเขียวอ่อน ส่วนยอดหรือปลายกิ่งสีเหลืองทอง อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ชอบอากาศเย็น ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงยากกว่าสนดินสอเขียว เหมาะใช้จัดสวนและปลูกในกระถาง

สนดินสอ

สนดินสอเขียว Italian Cypress, Pencil Pine ชื่อวิทยาศาสตร์: Cupressus sempervirens L. ‘Stricta’ วงศ์: Cupressus ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ความสูง: 5-10 เมตร ลำต้น: ต้นสูงเพรียว เมื่ออายุยังน้อย ทรงพุ่มเป็นรูปกรวยแคบ ยอดแหลม เมื่อโตเต็มที่เป็นรูปทรงกระบอก เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา เป็นร่องตื้นๆ ตามยาว กิ่งก้านตั้งตรง เป็นพุ่มแน่น ใบ: คล้ายเกล็ด รูปไข่ปลายมน สีเขียวเข้ม ใบบริเวณยอดอาจมีปลายแหลม ดอก: ช่อดอกเพศเมียค่อนข้างกลม ยาว 2-4 ซม. เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล ผิวเป็นมัน อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ชอบอากาศเย็น ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: นิยมใช้จัดสวนและปลูกในกระถาง