โรสดาลิส

ชื่อวิทยาศาสตร์: Platycladus orientalis (L.f) Franco ‘Rose Dalis’
วงศ์: Cupressaceae
ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: ได้ถึง 15 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มสูงและกว้างประมาณ 1.50-2 เมตร รูปทรงกรวย พุ่มแน่น ตั้งตรง
ใบ: รูปเข็ม ปลายแหลม สีเขียวปนเหลืองเล็กน้อย บนยอดมีนวลสีขาว
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ต้นใหม่ที่ได้เกิดจากการเพาะเมล็ดมักกลายพันธุ์ สนในสกุลนี้ที่คนไทยรู้จักดีคือ สนแผง ซึ่งมีทั้งพันธุ์แคระ ไม้พุ่มและไม้ต้นขนาดเล็ก