พู่กันทอง

พู่บราซิล/Golden Plum
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Schaueria flavicoma
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท
: ไม้พุ่ม อายุหลายปี
ลำต้น
: สูงได้ถึง 1 เมตร หากไม่ตัดแต่งกิ่ง
ใบ: ใบรูปขอบขนานถึงรูปใบหอก สีเขียวเข้มเป็นมันเงา 
ดอก
: ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ประกอบด้วยใบประดับลักษณะเป็นเส้นสีเหลืองคล้ายพู่ มีดอกเล็กๆ สีขาวแทรกอยู่ระหว่างซอกใบประดับ ออกดอกช่วงฤดูหนาว
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วน มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด:
แสงแดดรำไรถึงครึ่งวัน
น้ำ: มากแต่ไม่แฉะ
การขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ
: ปลูกประดับแปลงหรือปลูกเป็นไม้กระถาง ในสภาพแสงแดดรำไร หากปลูกกลางแดดจัดใบมักจะเหลืองและด้านไม่สวยงาม แต่หากปลูกเลี้ยงในที่ร่มเกินไปกิ่งก้านจะยืดยาวและใบประดับจะมีสีเหลืองซีดไม่สดใส เนื่องจากชอบดินที่มีอินทรียวัตถุสูงจึงควรหมั่นใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอ
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้แถบประเทศบราซิล