มะไฟนกคุ่ม

มะไฟนา/สะเดานา/หญ้ารักนา/Acrid Weed/Tooth Cap
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Ammania baccifera L.
วงศ์: Lythraceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้นหรือหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 10-40 เซนติเมตร
ลำต้น: ทุกส่วนของต้นมีสีแดงปน ค่อนข้างอวบน้ำ
ใบ: เล็ก รูปขอบขนานแคบ ปลายแหลม ไม่มีก้านใบ  
ดอก: ช่อดอกเกิดตามซอกใบเป็นกระจุกเล็กๆ กลีบดอกเล็กมาก อยู่สับหว่างกับกลีบเลี้ยง ดอกอ่อนสีเขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง
ผล: กลมป้าน มีปุ่มเล็กๆ คล้ายหนาม เมล็ดเล็กๆ สีดำ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามที่ลุ่ม ริมคลอง หนองน้ำ หรือนาข้าวที่มีดินชุ่มชื้นหรือแฉะ ใบใช้ปรุงยารักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดี มีพิษระคายเคืองผิวหนัง