เฟินเขากวางซูเปอร์บัม

เฟินเขากวางซูเปอร์บัม
เฟินเขากวางซูเปอร์บัม

เฟินเขากวางซูเปอร์บัม / Staghorn Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Platycerium superbum De Joncheere & Hennipman
วงศ์: Polypodiaceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินอิงอาศัย
ใบ: ใบที่ไม่สร้างสปอร์ออกเป็นคู่ ตั้งตรงขึ้นคล้ายมงกุฎ ปลายแผ่กว้างและหยักเว้า ส่วนโคนใบห่อแน่น  ใบสร้างสปอร์จะห้อยลงและแผ่กางออก  ยาว 1-2 เมตร ปลายใบแตกแขนงเป็นแฉกลึกและมักบิดเล็กน้อย
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เบา เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ เช่น กาบมะพร้าวสับ กาบเฟินชายผ้าสีดา (รากเฟินชายผ้าสีดา) ผสมกับถ่านทุบและใบไม้ผุ
น้ำ: ปานกลางถึงสูง
แสงแดด: รำไรถึงมาก
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์ หรือแยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ :  ชอบอากาศเย็น นิยมปลูกเกาะกับต้นไม้ เพื่อสร้างบรรยากาศของสวนป่าเมืองร้อน