กระดุมทอง

กระดุมทอง
กระดุมทอง

พิกุลทอง/Butter Daisy/Little Yellow Star
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melampodium divaricatum (Rich. ex Pers.) DC.
วงศ์ : Asteraceae (Compositae)
ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี
ความสูง : 15 – 25 เซนติเมตร
ลำต้น : มีขน
ใบ : รูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบหรือหยักซี่ฟัน ก้านใบสั้น ผิวใบมีขนสากมือ
ดอก : ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2 – 3 เซนติเมตร กลีบดอกวงนอกรูปรี สีเหลืองทอง กลีบดอกวงในสีเหลือง รูปหลอด เป็นกระจุกกลางดอก ดอกดก ออกดอกตลอดปี
ผล : รูปสามเหลี่ยม ยอดแบน เมล็ดเล็ก สีดำเป็นมัน
ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี
แสงแดด : เต็มวันถึงครึ่งวัน ในฤดูร้อนหากได้รับแสงแดดจัดตลอดวันใบและดอกจะเหี่ยวง่าย
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ดโดยกลบเมล็ดบางๆ ในวัสดุปลูก วางภาชนะเพาะในที่ที่มีแสงรำไรประมาณ 7 – 10 วันจึงงอก หลังเพาะ 2 เดือนจะเริ่มออกดอก
การใช้งานและอื่นๆ : นิยมปลูกเป็นไม้ดอกกระถาง ไม้ประดับแปลง และไม้คลุมดิน