หลิวใบ

หลิวญี่ปุ่น
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phyllanthus myrtifolius (Wight) Mu..ll.Arg.
วงศ์: Euphorbiaceae
ประเภท:ไม้พุ่มอายุหลายปี
ลำต้น: แตกกิ่งเป็นพุ่ม กิ่งจะแตกออกยืดยาวและทิ้งตัวห้อยย้อยลง
ใบ: เดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียวกัน รูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 0.5 -1 เซนติเมตร ยาว 2 – 3 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบบาง
ดอก: เป็นช่อกระจุกออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกและก้านช่อดอกสีแดง กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนกลีบเลี้ยงและโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดหุ้มดอก ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกสีแดง
ผล: ทรงกลม เมื่อแก่จะแตกออก
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวันถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกคลุมดิน หรือจัดตกแต่งในสวนหิน ถ้าจัดสวนแนวตั้งควรปลูกในระดับบนเพื่อให้ได้รับแสงแดดตลอดวันและดินไม่แฉะ จะเพิ่มความนุ่มนวลให้สวน