มะพร้าว

Coconut/Coco Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera L.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 20 – 40 เซนติเมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 5 เมตร
ใบ: รูปขนนก ทางใบยาวกว่า 2 เมตร ใบย่อยเรียวแหลม ก้านใบหนาแข็ง
ช่อดอก: ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกระหว่างกาบใบ
ผล: ค่อนข้างกลม ขนาด 15 – 30 เซนติเมตร ติดผลดก เมื่อสุกสีน้ำตาล
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 1 – 2 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ : ควรปลูกเป็นแถวหรือริมน้ำ ปัจจุบันมีพันธุ์ที่ให้ผลสีเหลืองอมส้มที่เรียกว่า “มะพร้าวไฟ” หากต้องการปลูกเป็นไม้ประดับ ควรเลือกต้นที่มีข้อถี่ ลำต้นตั้งตรง ทางใบสั้น ใบย่อยมีสีค่อนข้างเหลือง ผลดก   มะพร้าวมีประโยชน์มากมายทุกส่วน ทั้งผลอ่อนและแก่กินสดได้ หรือปรุงเป็นอาหารคาวหวาน เปลือกใช้ทำเชือก ไส้ในเบาะที่นอน  ขุยใช้ปลูกต้นไม้  กะลาทำภาชนะ เครื่องดนตรี เครื่องประดับ  ใบใช้มุงหลังคา เครื่องจักสาน ทำไม้กวาด  ยอดอ่อน จั่น (ช่อดอก) ทำน้ำตาล หรือหมักเป็นเหล้าและน้ำส้ม  รากใช้ทำยา สีย้อมผ้า และเชื้อเพลิง