หน้าวัวใบแมกนิฟิคัม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium magnificum Linden
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
magnificum2ลำต้น: หน้าวัวกอ ลำต้นสั้น เจริญเป็นพุ่ม กว้าง 50 – 60 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปไข่ กว้าง 25 – 30 เซนติเมตร ยาว 30 – 40 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ แผ่นใบเรียบเป็นกำมะหยี่สีเขียวเข้ม เส้นใบสีขาวเห็นเด่นชัด ก้านใบกลมเล็ก ยาว 40 – 50 เซนติเมตร เป็นสันเหลี่ยมด้านบน โคนก้านสีแดงเรื่อ
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 2 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 15 – 18 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน ปลีดอกเรียว ยาว 20 – 25 เซนติเมตร สีแดง ก้านช่อดอกกลมเล็กยาวประมาณ 40 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อยาก เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับในอาคาร หรือจัดสวนเมืองร้อน