หน้าวัวใบลูกผสมราดิแคนส์เดรสเลอริ

หน้าวัวเลื้อยใบย่นลูกผสม
ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium hybrid
วงศ์: Araceae
anthurium hy2ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลูกผสมของ A. radicans กับ A. dressleri
ลำต้น: หน้าวัวกอ ลำต้นสั้น เจริญเป็นพุ่มกว้าง 50 – 80 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปหัวใจ กว้าง 15 – 25 เซนติเมตร ยาว 30 – 40 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ใบอ่อนมีสีแดง หลังใบสีเขียวอ่อน แผ่นใบค่อนข้างหนาและย่นตามแนวเส้นใบ ก้านใบกลม ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สีแดง มีร่องเล็ก ๆ ตลอดความยาวก้านและมีขนอ่อนปกคลุม
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปไข่ กว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 5 – 7 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม สีเขียวขลิบสีแดงเรื่อ ปลีดอกอ้วน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีม่วงแดง ก้านช่อดอกกลม ยาวประมาณ 8 เซนติเมตร สีม่วงแดงเช่นกัน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : ตัดยอดปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: ไม่ติดเมล็ดและไม่ค่อยแตกหน่อ