ชะลูดช้าง

ซ่อนกลิ่นเถา /Creeping Tuberose/Madagascar Jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr.
วงศ์: Apocynaceae
creeping tuberose1ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เลื้อยได้ไกลถึง 4 เมตร
ลำต้น: เกลี้ยงสีน้ำตาลอมเขียว มีจุดประสีน้ำตาล ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว
ใบ: รูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 7 – 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเป็นติ่งล็กน้อย โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม
ดอก:ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบช่อละ 5 – 10 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบยาว ดอกรูปกรวย กลีบดอกหนา สีขาว เป็นมันคล้ายขี้ผึ้งปลายแยกเป็น 5 กลีบ ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 – 2.5 เซนติเมตร บานอยู่ได้ 2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน และหอมแรงช่วงกลางคืน ออกดอกตลอดปี แต่ดกช่วงฤดูแล้ง
ผล:เป็นฝักคู่ ยาว 8 – 10 เซนติเมตร เมล็ดมีขนเป็นพู่
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: รำไรถึงจัด
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด โน้มกิ่ง และปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงง่าย หลังออกดอกควรตัดแต่งกิ่งให้เหลือแต่ตอ จะแตกใบใหม่อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างที่ปลูกเลี้ยงง่ายเช่นกัน