ชุมเห็ดเทศ

ขี้คาก ชุมเห็ดใหญ่ ลับมืนหลวง หมากกะลิงเทศ Candle Bush, Ringworm Bush
ชื่อวิทยาศาสตร์: Senna alata (L.) Roxb.
วงศ์: Fabaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม อายุหลายปี
ความสูง: สูง 1 – 3 เมตร
ลำต้น: แตกกิ่งออกด้านข้างในแนวขนานกับพื้น
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ มีใบย่อย 7 – 14 คู่ รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3 – 7 เซนติเมตร ยาว 6 – 15 เซนติเมตร ปลายใบมน มีติ่งแหลม โคนใบเบี้ยว หูใบเป็นรูปสามเหลี่ยม
ดอก: เป็นช่อกระจะออกที่ซอกใบตอนปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบสีเหลือง มีใบประดับขนาดใหญ่สีน้ำตาลแกมเหลืองหุ้มดอกย่อย ออกดอกช่วงฤดูหนาวและติดผลในช่วงฤดูร้อน
ผล: เป็นฝัก มี 4 ครีบ เมล็ดแบนรูปสามเหลี่ยม
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน
: ดินทุกประเภทที่ชื้นแฉะ ทนดินเค็ม
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ใบย่างไฟ ดอกต้ม และเมล็ดคั่วมีฤทธิ์เป็นยาระบายและยาถ่ายพยาธิ