ตีนเป็ดน้ำ

ตีนเป็ด/ตีนเป็ดน้ำ/ตุม/มะตะกา/สั่งลา/Gray milkwood/Pong-pong/Suicide Tree/Yellow Pong-pong
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cerbera odollam Gaertn.
วงศ์: Apocynaceae
pong pong2ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง:  5 – 15 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา ทุกส่วนมีน้ำยางขาว
ใบ: เดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบกิ่ง รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 7 เซนติเมตร ยาว 15 – 30  เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบเป็นมัน
ดอก: ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมี6 – 12 ดอก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 4 เซนติเมตร สีขาว กึ่งกลางดอกมีแต้มสีเหลือง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี
ผล: กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมัน เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดง พืชสกุลนี้มีอีกชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายกันคือ ตีนเป็ดทราย (C. manghas) แตกต่างกันที่กึ่งกลางดอกมีแต้มสีแดง ผลมีขนาดเล็กกว่า
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทุกประเภท หรือดินร่วนหรือดินเหนียวชุ่มชื้นที่มีอินทรียวัตถุสูง ทนดินเค็ม
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมได้สูงถึง 1 เมตร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เนื้อในผลมีสารอัลคาลอยด์ที่เป็นพิษ ในอดีตชาวพื้นเมืองมาดากัสการ์นำมาทำยาพิษ ผลแห้งใช้ทำของตกแต่ง