กล้วยไม้มือนาง

เขาแพะ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium acerosum Lindl.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: ผอมเล็ก โคนต้นชิดกันเป็นกระจุก ปลายเอนไปหลายทิศทาง ช่วงปลายต้นลดรูปเป็นแผ่นเยื่อบางๆ ที่ข้อ
ใบ: เป็นเส้นเกือบกลม อวบน้ำ ปลายสอบแหลมโค้งเล็กน้อย เรียงสลับซ้ายขวา 
ดอก
: เดี่ยว เกิดตามข้อช่วงปลายต้นที่ไม่มีใบ กลีบดอกสีขาวห่องุ้มเข้าหากันเป็นรูปกรวย ปลายผายออก ดอกมักบานพร้อมกันทั้งกอ  ออกดอกปีละ 2-3 ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ตุลาคม และธันวาคม
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้แขวนประดับสวนหรือบ้านเรือนได้