เสือดาว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Gastrochilus bigibbus (Rchb.f.ex Hook.f.) Kze.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: สั้น ใบซ้อนกันถี่
ใบ: มี 5-7 ใบ ปลายหยักเกือบเท่ากัน  
ดอก
: ออกเป็นพวงสั้น  กระจุกแน่นที่ซอกใบ 5-10 ดอก กลีบสีเหลืองอมน้ำตาลอ่อน มีจุดสีม่วงแดงกระจาย โคนกลีบปากเป็นกระพุ้งคล้ายกระบวย ปลายผายออกเป็นแผ่นกว้าง ขอบจักเป็นครุยสีขาว มีปื้นสีเหลืองและจุดสีม่วงแดงตรงกลาง ดอกบานนานหลายวัน  ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบขึ้นในป่าดิบหรือป่าดิบเขา