หมากอาดัง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pinanga adangensis Ridl.
ประเภท: ปาล์มแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 6 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 3 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 6 เซนติเมตร คดงอหรือเอียง รากมีสีแดง ลำต้นสีเขียวเข้ม คอใบสีงาช้าง
ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 2 เมตร ก้านใบยาว 50 เซนติเมตร
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ แต่ละช่อแตกเป็นหางหนู 8 – 10 เส้น ยาว 20 – 40 เซนติเมตร
ผล: กลมรี ติดผลเป็นแถบสองด้าน ยาว 1 – 2 เซนติเมตร ผลสุกมีสีดำ ก้านผลสีแดง
ดิน:ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ปลูกได้ทั้งที่ร่มรำไรหรือกลางแจ้ง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 3 – 4 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางขนาดใหญ่หรือปลูกลงแปลงเป็นกลุ่ม ชื่อสกุล “Pinanga” มาจากคำว่า “pinina”ซึ่งเป็นชื่อพื้นเมืองที่ชาวมาเลเซียใช้เรียกปาล์มสกุลนี้