เอื้องหมาก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Coelogyne trinervis Lindl.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง
ลำต้น: ลำลูกกล้วยรูปรี ขนาด 2.5 – 7 เซนติเมตร สีเขียวอมเหลือง
ใบ: ใบรูปรี กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 18 – 30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบหนาและเหนียว มีรอยพับจีบตามแนวยาวของใบ 3 เส้น
ดอก: ช่อดอกออกโคนลำลูกกล้วย ช่อโปร่ง ยาว 15 – 20 เซนติเมตร แต่ละช่อมี 4 – 6 ดอก ดอกขนาด 2.5 – 3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกันยายน – พฤศจิกายน
ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด แยกกอ ปักชำ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน หรือมุมบ้าน