ใบไม้สีทอง

ย่านดาโอ๊ะ
b.auriefolia02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Bauhinia auriefolia K. & S.S. Larson
ชื่อพ้อง
B.chrysophylla K. & S.S. Larson
วงศ์:
Caesalpiniaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง
ลำต้น: ยอดอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง มือพันเป็นเส้นยาว
ใบ: คล้ายใบแฝดติดกัน ใบอ่อนมีขนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ สีน้ำตาลแดงทั่วใบ มีมากในช่วงใกล้ออกดอก เมื่อโตเต็มที่จะเห็นขนเฉพาะที่ขอบใบ
ดอก: ออกตามช่อปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวรูปช้อน 5 กลีบ ขอบกลีบย่น ขนาดดอก 3-3.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมเย็น เมื่อใกล้โรยเปลี่ยนเป็นสีขาวนวล ออกดอกเดือนตุลาคม-ธันวาคม
ผล: เป็นฝักแบนยาว มี 4-6 เมล็ด เมื่อแก่ฝักจะบิดให้เมล็ดแพร่กระจายไปได้ไกล
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด ต้นกล้างอกง่าย แต่ผอมลีบและแผ่กางใบอ่อนช้า การปักชำให้ผลเพียง 50 เปอร์เซนต์
การใช้งานและอื่นๆ: เป็นพืชประจำถิ่นของไทย ค้นพบโดยศาสตราจารย์ไค ลาร์เซนและคณะ ที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เมื่อปีพ.ศ. 2531