เสี้ยวเครือดอกแดง

ชงโคดอกแดง/Galpin’s Bauhinia
b.galpin02ชื่อวิทยาศาสตร์:
Bauhinia galpini N.E. Brown
วงศ์:
Fabaceae
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย
ลำต้น: กลม มีขน แตกกิ่งก้านมากค่อนข้างทอดเลื้อย
ใบ: รูปกลม โคนและปลายเว้า คล้ายใบแฝดติดกัน มีเส้นใบ 7 เส้น ใต้ใบมีขนนุ่มสีขาว
ดอก: ออกตามซอกใบ 2-10 ดอก กลีบเลี้ยงสีเหลืองรูปท้องเรือ 2 อัน กลีบดอกสีส้มอมแดงรูปช้อน 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 3 อัน ขนาดดอก 5-7 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกันยายน-ตุลาคม
ผล: เป็นฝักยาว เมล็ดสีน้ำตาลดำ
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ตอนกิ่ง เพาะเมล็ด การปักชำให้ผลไม่ค่อยดี
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกประดับสวน ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติกับ E.E. Galpin ที่เป็นผู้ริเริ่มสะสมพืชชนิดนี้