กระเช้าถุงแดง

กระเช้าผีมด/กระเช้ามด/กระเช้าสีดา/ปุลิง/หาบกะเชอ/Indian Birthwort
ชื่อวิทยาศาสตร์: Aristolochia tagala Cham.
วงศ์: Aristolochiaceae
ประเภท: ไม้เถาเลื้อยขนาดกลาง
ลำต้น: เลื้อยได้ไกล 2-4 เมตร krachoatungdaeng
ใบ: เดี่ยว รูปใบหอกหรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ขนาด 3-5 x 8-20 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนเว้าลึกรูปหัวใจ ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม มีขนปกคลุม เส้นใบหลัก 5 เส้น สีเขียวอ่อน ก้านใบยาว 3-6 เซนติเมตร
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ ดอกย่อย 2-5 ดอก รูปร่างคล้ายหลอดยาว กลีบดอกสีแดงถึงม่วงแดง โคนกลีบสีเขียวอ่อนเชื่อมติดกันเป็นกระเปาะกลม ปลายแผ่บานออก มีขน เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2-6 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมเอียน ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงกุมภาพันธ์
ผล: รูปไข่ ขนาด 2-3 x 3-5 เซนติเมตร สีเขียว เมื่อแก่สีน้ำตาล แตกออกเป็นรูปคล้ายกระเช้า เมล็ดจำนวนมาก รูปไข่กว้างแกมรูปสามเหลี่ยม มีปีก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัดถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยหรือไม้กระถาง ด้านสมุนไพร ใบสดตำพอกศีรษะลดไข้ พอกแก้โรคผิวหนัง