เกล็ดหอย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Drymaria diandra Bl.
วงศ์:
Caryphllaceae
ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช
ความสูง: 10-30 เซนติเมตร
ลำต้น: เล็กเรียว แตกกิ่งก้านมาก ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน
ใบ: เดี่ยว รูปไข่ถึงค่อนข้างกลม ขนาด 1-2 เซนติเมตร มีก้านใบสั้นๆ
ดอก: เป็นช่อตามปลายกิ่งหรือยอด ดอกเล็กมาก สีขาว มี 5 กลีบ แต่ละกลีบหยักลึกเป็น 2 แฉก
ผล: แห้ง แตกเป็น 3 พู เมล็ดสีน้ำตาลดำ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร
การใช้งานและอื่นๆ:ในธรรมชาติพบตามริมทาง ชายป่า สนามหญ้าที่ค่อนข้างเย็นและร่มชื้น และภูเขาทางภาคเหนือ เป็นสมุนไพร (ล้านนา) ทั้งต้น ตากแห้ง ขยี้ผสมกับม้ามหมู ปิ้ง กินแก้ม้ามโต และใช้แก้ไข้ ลำต้นและใบ บดผสมมะนาว พอกหัวฝีหรือใช้พอกแผลเมื่อถูกงูพิษกัด ในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย คั้นน้ำดื่มเป็นยาระบายหรือเจือจางกินเป็นยาแก้ไข้ ปาปัวนิวกีนีใช้ปริมาณน้อยๆ กินเป็นยากระตุ้น