กาซะลองคำ

กากี/แคะเป๊าะ/จางจืด/ปีบทอง/สะเภา/สำเภาหลามต้น/อ้อยช้าง/Tree Jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mayodendron igneum (Kurz) Kurz
วงศ์: Bignoniaceae
tree jasmine2ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ
ความสูง: 6 – 20 เมตร
ทรงพุ่ม: รูปไข่โปร่ง
ลำต้น: ลำต้นตรง เปลือกสีน้ำตาล
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นออกตรงข้ามกัน ใบย่อย 2 – 5 คู่ แผ่นใบรูปรีแกมรูปใบหอกถึงรูปไข่แกมรูปใบหอก หรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลมเป็นติ่ง โคนสอบแหลม ขอบใบเรียบ
ดอก: ดอกสีเหลืองอมส้มหรือสีส้ม ออกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้น กระจุกละ 5 – 10 ดอก ทยอยบาน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายเป็นแฉกสั้นๆ 5 แฉก ออกดอกเดือนมกราคม – เมษายน
ผล: ฝักแห้งแตก เมล็ดแบน มีปีก
ดิน: ดินทุกประเภท
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำ และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูกที่เหมาะสม 3 – 8 เมตร ทรงพุ่มแน่น แต่ไม่แผ่กว้าง คล้ายต้นปีบ ลำต้นแก้ซาง เปลือกต้นแก้ท้องเสีย ใบรักษาแผลสด ห้ามเลือด เป็นพรรณไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี