โสมชบา

โสมชบา
โสมชบา

ข้าวต้มเล็ก/มหากาแดง/Ambrette/Musk Mallow/Musk Okra/Native Rosella
ชื่อวิทยาศาสตร์: Abelmoschus moschatus Medik. subsp. tuberosus (Span.) Borss.Waalk.
วงศ์: Malvaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูง 0.50-1 เมตร มีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน ทุกส่วนมีขน
ใบ: ใบหยักเว้าเป็นพู ขอบใบหยักสม่ำเสมอ
ดอก: ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกชั้นเดียวมี 5 กลีบ ขนาด 5-7 เซนติเมตร สีแดงอมชมพู โคนกลีบสีขาว เกสรเพศผู้สีเหลือง ยอดเกสรเพศเมียสีแดง ออกดอกฤดูฝน
ผล: ผลรูปกระสวย มี 5 แฉก ผลอ่อนมีขนปกคลุม เมื่อแก่สีน้ำตาลและแตกออก ภายในมีเมล็ดรูปไตสีน้ำตาลมีขนปกคลุม พักตัวในฤดูหนาว
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดตลอดวัน ทนแล้ง
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด แยกหน่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชีย