ซัมเมอร์สโนว์

Summer Snow Sport
Summer Snow Sport

Summer Snow
วงศ์:
Rosaceae
ประเภท: Floribunda /กุหลาบพวง
ความสูง: 50-100 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มแผ่กว้าง
ใบ: ใหญ่ ยาวรี สีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: เป็นช่อแน่น ดอกบานขนาด 5-8 ซม.สีชมพูอ่อนจางเป็นสีขาว ซ้อนกัน 15-20 กลีบ เป็นคลื่นสวยงาม กลิ่นหอมอ่อน มีต้นกลายพันธุ์ดอกสีชมพูเข้ม ออกดอกดก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน หรือทำแนวรั้ว กลายพันธุ์จาก Climbing Summer Snow (1936) เผยแพร่เมื่อปีค.ศ. 1938 (พ.ศ. 2481)