เฟินเกล็ดหอย

กูดเบี้ย/Pigmy Sword Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Nephrolepis cordifolia (L.) Prest ‘Duffii’
วงศ์:
Oleandraceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินดิน
ความสูง: ได้ถึง 1 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มแน่นตั้งตรง
ใบ: แคบยาว ปลายใบแตกแขนงเป็นคู่ๆ ใบย่อยขนาดเล็ก ค่อนข้างกลมรี ขอบใบหยักไม่สม่ำเสมอ สีเขียวเข้ม
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ อาจเป็นดินร่วนผสมทรายหยาบและอินทรียวัตถุหรือใบไม้ผุ หรือผสมวัสดุอื่นที่หาได้ เช่น อิฐมอญทุบ ถ่านทุบ เศษโฟมหัก
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไรถึงมาก
การใช้งานและอื่นๆ : ชอบความชื้นปานกลาง ทนอากาศร้อนและแห้งได้ดี ไม่ช้าอากาศหนาวเย็น ปลูกในไทยมานานแล้ว นิยมปลูกเป็นไม้กระถางและจัดสวน