ฝาดแดง

ตำเสาทะเล/Bird-poll
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lumnitzera littorea (Jack) Voigt
วงศ์: Combretaceae
bird poll2ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม โปร่ง
ลำต้น: มีรากหายใจออกตามโคนต้น เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาลอ่อน
ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง 1 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 9 เซนติเมตร ปลายใบมนหยักเว้าตื้น โคนใบสอบแคบ แผ่นใบหนาสีเขียวเป็นมัน คล้ายกับฝาดขาว
ดอก: ดอกเป็นช่อกระจะออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ7 มิลลิเมตร ไม่มีก้านดอก ดอกสีแดงสด โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแหลม ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – เมษายน
ผล: รูปรี ยาวประมาณ 1.3 เซนติเมตร ผิวผลเกลี้ยง มีเนื้อนุ่ม ภายในมีเมล็ดแข็ง
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินเหนียวที่มีน้ำขังแฉะ ทนดินเค็ม
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง-มาก
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง ยอดอ่อนรสเปรี้ยวใช้ประกอบอาหารและแก้ท้องอืดเฟ้อ