กูดดอยบราซิลเลียน

Brazilian Tree Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Blechnum brasilliense Desv.
วงศ์:
Blechnacaea
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินดิน
ความสูง: 30-80 เซนติเมตรหรือสูงกว่านี้
ลำต้น: เป็นพุ่ม แตกใบเป็นระเบียบ มีเหง้าสั้นตั้งตรง สีน้ำตาลดำ
ใบ: รูปรีแกมใบหอก ปลายแหลม โคนสอบ ขนาด 30-90 เซนติเมตร เป็นใบประกอบขนนก แกนกลางใบสีเขียวอมแดงถึงน้ำตาลแดง ใบย่อย รูปแถบยาว ปลายแหลม ขอบใบจักฟันซี่เล็กๆ และเป็นคลื่นเล็กน้อย โคนเชื่อมติดกับแกนกลางใบ สีเขียวถึงเขียวเข้ม ใบอ่อนมีสีส้มทองแดง
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลาง-ช้า
วัสดุปลูก: โปร่ง เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ อาจเป็นดินร่วนผสมทรายหยาบและอินทรียวัตถุหรือใบไม้ผุ หรือผสมวัสดุอื่นที่หาได้ เช่น อิฐมอญทุบ ถ่านทุบ เศษโฟมหัก
น้ำ: ปานกลาง  ชอบความชื้นสูง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์
การใช้งานและอื่นๆ : นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง